MORA-bioresonantie Therapie

MORA-bioresonantie Therapie (MORA-therapie) is een onderzoek- en behandelmethode die in 1977 door de Duitse arts F. Morell en elektro-ingenieur ir. E. Rasche is ontwikkeld.
Hierin worden acupunctuur, homeopathie en elektronica met elkaar gecombineerd tot een nieuw systeem, gebaseerd op bioresonantie.

Bioresonantie is de reactie van een mens op een aangeboden trillingspatroon.
De techniek maakt gebruik van energiebanen (meridianen), bekend uit de klassieke (naald) acupunctuur. Met behulp van punt-, voet- of handelektroden wordt de kwaliteit van de meridianen beoordeeld en zo nodig beïnvloed.

De behandelmethodiek is gericht op de “eigen fysiologische informatie” van een mens.
Iedere materie heeft een eigen elektromagnetisch veld met een eigen specifieke frequentie, al naar gelang zijn samenstelling. Indien de samenstelling wijzigt verandert ook de bijbehorende frequentie van het elektromagnetisch veld.

De mens is net als bijna alle op aarde aanwezige materie, samengesteld uit verschillende soorten moleculen. Omdat ieder molecuul zijn eigen specifieke geladen patroon heeft, hebben we te maken met een veelvoud aan frequenties.

Hierdoor heeft ieder mens een samengesteld elektromagnetisch veld met een eigen frequentiepatroon. Het totale veld dat bij de mens aanwezig is bepaalt hoe wij functioneren. Indien dit verstoord wordt kunnen er klachten ontstaan.

De MORA-bioresonantie therapie kent drie aspecten;

1. Meting middels elektro-acupunctuur om een diagnose te bepalen
Bij meting middels elektro-acupunctuur (volgens de methode Voll) worden de acupunctuurpunten op de handen en voeten gemeten met behulp van een meetgriffel.

De elektrische weerstand van een acupunctuurpunt is lager dan van het omliggende weefsel. Als een orgaan niet in orde is, blijkt dat op het bijpassende acupunctuurpunt een andere weerstand wordt gemeten. Deze verandering van weerstand geeft informatie over het betreffende meridiaan systeem. Door een serie punten te meten wordt snel en pijnloos een overzicht verkregen van de energiebalans bij die persoon.

Er kan tevens getest worden of er een belasting vanuit bacteriën, schimmels of virussen aanwezig is. Ook kan er getest worden of medicatie, voeding, tandheelkundige materialen en huisdieren verdragen worden.

2. Behandeling door middel van bioresonantie met de MORA-Nova
Met de MORA-Nova kunnen de lichaamseigen frequenties door een filter worden geleid waarbij onjuiste (bij het ziekte aspect behorende), disharmonische trillingen uitgefilterd kunnen worden en goede (bij de gezondheid behorende), harmonische trillingen weer worden versterkt (bioresonantie). Via voet-, hand, en/of puntelektrode vind de behandeling plaats. Met deze aangeboden frequentie kan het lichaam het zelfregulerende vermogen beter in werking stellen.

3. Controle van de behandeling middels elektro-acupunctuur om het effect te bepalen.
Ondersteund met (eventueel);

  • Homeopathische middelen
  • Schussler zouten
  • Orthomoleculaire middelen
  • Bach Bloesem Remedie
  • Leefstijl- en voedingsadvies